Formulär för stöld av immateriell egendom

Välkommen till CrossFit, LLC:s stöldrapporteringsformulär för immateriell egendom, där du kan hjälpa oss att skydda våra immateriella rättigheter runt om i världen. Här kan du skicka konfidentiella rapporter till CrossFit, Inc:s juridiska avdelning om du misstänker att en person eller enhet använder CrossFits immateriella egendom (t.ex. varumärken eller upphovsrätt) utan licens. Vårt mål är att hantera alla rapporter som lämnas in inom rimlig tid så att vi kan skydda den gemenskap som vi har jobbat så hårt för att skapa.

Hjälp oss att fastställa överträdelsens art och omfattning samt huruvida vi kan gå vidare med begäran genom att ange alla uppgifter som efterfrågas nedan i detalj.

Tänk på följande:

  • Alla uppgifter är konfidentiella i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.
  • Vi undersöker alla rapporter som lämnas in. På grund av det stora antalet rapporter vi mottar är det inte säkert att vi svarar på varje rapport med en uppdatering eller statusrapport. Om du vill få en uppdatering ska du skicka ett e-postmeddelande till legalintake@crossfit.com och ange rapportnumret.
  • Vi kan inte tillhandahålla någon tidslinje för när ett ärende kommer att lösas på grund av flera variabler, inklusive, men inte begränsat till, överträdelsens allvarlighetsgrad, tillgängliga resurser, det land där anklagelsen görs samt andra tidsfrister som krävs enligt lag.

Tack för att du är lojal mot CrossFit-gemenskapen!

– CrossFit, LLC, juridiska avdelningen

Ange en giltig e-postadress som vi kan kontakta dig på. Vi kan behöva kontakta dig för mer information om din rapport.

Lämna så mycket information som möjligt om din begäran. Ju mer information du lämnar, desto snabbare kan vårt team undersöka rapporten. Enligt lag krävs det att vi har faktiska bevis i form av fotografier, internetlänkar, annonser, bilder av skyltar, Facebook-innehåll osv. för att kunna gå vidare med din begäran. Muntliga beskrivningar är inte tillräckliga på egen hand. Vi föredrar länkar till webbplatser och sociala mediekonton framför skärmdumpar. Du kommer att få möjlighet att skicka in fotografier och andra dokument.

Lämna så mycket information som möjligt om din begäran. Enligt lag krävs det att vi har faktiska bevis i form av fotografier, internetlänkar, annonser, bilder av skyltar, Facebook-innehåll osv. för att kunna gå vidare med din begäran. Muntliga beskrivningar är inte tillräckliga på egen hand.

När du har skickat in kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar att vårt juridiska team har mottagit din begäran. Svara på det e-postmeddelandet med ytterligare bevis som styrker ditt ärende, inklusive bilder, PDF-filer eller andra dokument som du vill lägga till i filen.